Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.520€


Αντικείμενο της Πράξης 

Η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Σκοπός

Η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και της ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, ευεξίας-αισθητικής καλλωπισμού και άλλων συναφών επαγγελμάτων, υγείας-πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών, μακροχρόνια ανέργους, ωφελούμενους ΚΕΑ, αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Τι περιλαμβάνει

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

  1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 4 φάσεις (προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά τη λήξη της).
  2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών.
  3. πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  4. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 580 ώρες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας/ Διαβατηρίου

Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας

Αντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών

Αντίγραφου Εκκαθαριστικού φορολογικού έτους 2019

Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

 

Αντικείμενα κατάρτισης

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες και κλάδους:

1. Μεταποίησης-Βιομηχανίας

Π.χ. Τεχνικός συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

       Βιομηχανία τροφίμων

       Ποτοποιία

       Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμένων μέσων

       Μεταποίηση, κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

2.  Κλάδος επιχειρήσεων Οικοδομών-Κατασκευών

Π.χ. Εργασίες μόνωσης

       Οικοδομικές εργασίες

       Γενικές εργασίες κατασκευαστικού κλάδου

       Έργα Πολιτικού Μηχανικού

       Κατασκευή ειδών ένδυσης

       Κατασκευή επίπλων

 

 3.  Κλάδος επιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας

Π.χ. Στέλεχος κοινωνικής φροντίδας

        Επαγγελματίας καθαριστής

        Λινοθηκάριος

        Οροφοκόμος

        Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

        Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος

 4.  Τουρισμός/Επισιτισμός

Π.χ. Σερβιτόρος

        Υπάλληλος υποδοχής / εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

        Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

        Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο της εργασίας

        Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

        Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δρααστηριότητες


Αν θέλεις να επικοινωνήσουμε μαζί σου, συμπλήρωσε προαιρετικά όποια στοιχεία επιθυμείς από την παρακάτω φόρμα (αφού όμως πρώτα δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας) ή έλα να ενημερωθείς στα γραφεία μας από τις:

09:00 έως τις 17:00 ( Πάτρα ) και
09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00 ( Αγρίνιο ).

  • Πάτρα, Πανεπιστημίου 369Α και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.453189 & 6948.259360 με ωράριο 09:00 έως τις 17:00
  • Πάτρα, Μεγιστίου 3 (& Θερμοπυλών) και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.456160 & 6948.259360 με ωράριο 09:00 έως τις 17:00
  • Πάτρα, Αγίου Κωνσταντίνου 95 και Νοταρά και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.462553 & 6958.008151 με ωράριο 10:00-15:00
  • Πάτρα, Σωστράτου 13 και Αμερικής και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.426574 & 6948.259360 με ωράριο 09:00 έως τις 17:00
  • Αγρίνιο, Γαλάνη 16-18 και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410.48101 & Κιν. 6934.269672 με ωράριο 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Invalid Input
Η πιστοποίηση των παραπάνω ειδικοτήτων θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Invalid Input
Invalid Input