Ενδοεπιχειρησιακά επιδοτούμενα σεμινάρια μέσω ΛΑΕΚ 0,24%


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΕΚ 0,24%
Η ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΣ


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ(μέσω του ΛΑΕΚ 0,24%):

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

 • Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους.
 • Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται είτε εσωτερικά σε κάθε εταιρεία είτε στο χώρο του ΚΕΚ-ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το τρέχον έτος, διαμορφώνεται ως εξής:

 • Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το τρέχον έτος, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το τρέχον έτος.
 • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο τρέχον έτος.
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο τρέχον έτος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:

 • Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Κατ΄ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.
 • Η συμμετοχή των εργαζομένων της επιχείρησης στο πρόγραμμα κατάρτισης ταυτόχρονα αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης ότι εργάζονται στην επιχείρηση κατά την χρονική διάρκεια της κατάρτισης και καταβάλλεται γι αυτούς η εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% (εξαιρούνται οι εποχικές επιχειρήσεις, άρθρο 24 του Ν.1836/89).
 • Ένας εργαζόμενος δύναται να καταρτισθεί μέχρι 100 ώρες συνολικά κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης απόφασης. Δεν προσμετράται ως συμμετοχή εργαζομένου σε πρόγραμμα κατάρτισης η περίπτωση ακύρωσης προγράμματος από την επιχείρηση

ΤΟ ΚΕΚ ΘΕΜΕΛΙΟ

Το ΚΕΚ ΘΕΜΕΛΙΟ, Πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναλαμβάνει:

 • Να διαγνώσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων των επιχειρήσεων.
 • Να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει τα κατάλληλα Προγράμματα Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους στόχους κάθε εταιρείας μέσω του πόρου του ΛΑΕΚ 0,24% ή ακόμη και αυτόνομα με δικό τους κόστος.
 • Να αναλάβει να συντονίσει όλη τη διαδικασία υποβολής των προγραμμάτων κατάρτισης στο ΛΑΕΚ , συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλοντας τα προγράμματα στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.
 • Να καταρτίσει και να τηρεί τον απαραίτητο φάκελο για τα υποβληθέντα και υλοποιούμενα προγράμματα.
 • Να διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποπληρωμή των προγραμμάτων
 • Να συμβουλεύει την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια των Προγραμμάτων Κατάρτισης
Αν θέλεις να επικοινωνήσουμε μαζί σου, συμπλήρωσε προαιρετικά όποια στοιχεία επιθυμείς από την παρακάτω φόρμα (αφού όμως πρώτα δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας) ή έλα να ενημερωθείς στα γραφεία μας από τις:

09:00 έως τις 17:00 ( Πάτρα ) και
09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00 ( Αγρίνιο ).

 • Πάτρα, Πανεπιστημίου 369Α και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.453189 & 6948.259360 με ωράριο 09:00 έως τις 17:00
 • Πάτρα, Μεγιστίου 3 (& Θερμοπυλών) και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.456160 & 6948.259360 με ωράριο 09:00 έως τις 17:00
 • Πάτρα, Αγίου Κωνσταντίνου 95 και Νοταρά και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.462553 & 6958.008151 με ωράριο 10:00-15:00
 • Πάτρα, Σωστράτου 13 και Αμερικής και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.426574 & 6948.259360 με ωράριο 09:00 έως τις 17:00
 • Αγρίνιο, Γαλάνη 16-18 και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410.48101 & Κιν. 6934.269672 με ωράριο 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00

Υποχρεωτικό Πεδίο
Invalid Input
Υποχρεωτικό Πεδίο
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input