ΚΕΚ ΘΕΜΕΛΙΟ (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2)


Το ΚΕΚ ΘΕΜΕΛΙΟ-ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 λειτουργεί στην ΠΑΤΡΑ σε ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις 540 τ.μ., & στο ΑΓΡΙΝΙΟ σε χώρο 200τ.μ διαθέτοντας άρτια υποδομή τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε έμψυχο δυναμικό (διοικητικά στελέχη, επιστημονικό δυναμικό και έμπειρους συμβούλους)
Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην κοινωνική ανάπτυξη μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και γι’ αυτό έχουμε:

 • Συνεργασία με τους καλύτερους εκπαιδευτές στον χώρο της Δια Βίου Μάθησης
 • Διασύνδεση με την αγορά μέσω συνεργασίας με κορυφαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων

Στις δραστηριότητες του ΚΕΚ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Επιταγές εισόδου (Voucher) στην αγορά εργασίας για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (για άνεργους ηλικίας 18-29 & 29-64 ετών).
 • Σεμινάρια - Αξιολόγηση επιχειρήσεων για προσαρμογή και συμμόρφωση με το GDPR (Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
 • Επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων μέσω των των προγραμμάτων Λ.Α.Ε.Κ
 • Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – SECURITY (Σεμινάριο 105 ωρών εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ)
 • Πιστοποίηση του Προσωπικού επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ).
 • Πιστοποίηση γνώσεων στην Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.
 • Πιστοποίηση εργοδοτών & εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
 • Συμμετοχή σε κοινοπραξίες εταιρειών για την υλοποίηση έργων κατάρτισης προσωπικού φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα με σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα.