Συμβουλευτική


Το ΚΕΚ ΘΕΜΕΛΙΟ  παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, καθοδήγησης και επαγγελματικό προσανατολισμό σε άνεργους, εργαζόμενους και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, ώστε να αποφασίσουν το είδος του επαγγέλματος που μπορούν να ασκήσουν με βάση το επαγγελματικό τους προφίλ, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων αναζήτησης, διεκδίκησης και διατήρησης μας θέσης εργασίας.

To KEK ΘΕΜΕΛΙΟ  μέσω αξιοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης. παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που αφορούν στη διάγνωση και στην κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/ δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στην τοποθέτηση και παρακολούθηση των καταρτιζομένων σε κατάλληλες θέσεις εργασίας.

Με το ευρύ πεδίο συνεργασιών και επαφών που έχουμε αναπτύξει ,ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με δεκάδες ανθρώπους (εργαζομένους και άνεργους) και με πολλές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες και μέσα από την ενδεδειγμένη και κατάλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση προσπαθούμε να παρέχουμε τις απαραίτητες συμβουλές και κατευθύνσεις για την επαγγελματική αποκατάσταση –εξεύρεση προσωπικού.